Chào mừng quý vị đến với DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

3. Nguyễn Hữu Duy

Ngày sinh: 25/01/1978 Quê quán: Đằng Hải Hải An Hải Phòng Trú quán: Đằng Hải Hải An Hải Phòng Đơn vị công tác: Trường THCS Đằng Hải Hải An Hải Phòng Điện thoại: Nhà: 0313.744.940 Cơ quan: 0313.870.688 ĐD: 0915.116.303 Email:...

2. Nguyễn Thị Chi

Ngày sinh: 09/11/1978 Quê quán: Thị Trấn Đối Kiến Thuỵ Hải Phòng Trú quán: 44A Tập thể Hải Quân Đoàn 6 Dương Kinh Hải Phòng Đơn vị công tác: Trường THCS Anh Dũng Dương Kinh Hải Phòng Điện thoại: Nhà: 0313.581.251 Cơ quan: 0313.880.090 ĐD: 0978.003.227 ...

1. Vũ Thị Ái

Ngày sinh: Quê quán: Đông Sơn Thuỷ Nguyên Hải Phòng Trú quán: Đông Sơn Thuỷ Nguyên Hải Phòng Đơn vị công tác: Điện thoại: Nhà: 0313.574.457 Cơ quan: ĐD: Email: ...

5. Nguyễn Tiến Đãn

Ngày sinh: Quê quán: An Lão Hải Phòng Trú quán: An Lão Hải Phòng Đơn vị công tác: Điện thoại: Nhà: Cơ quan: ĐD: Email: ...

6. Phạm Ngọc Điền

Ngày sinh: 24/11/1978 Quê quán: Tân Hưng Vĩnh Bảo Hải Phòng Trú quán: Số 166 khu 3/2 Thị Trấn Vĩnh Bảo Hải Phòng Đơn vị công tác: Trường THCS Vĩnh Phong Vĩnh Bảo Hải Phòng Điện thoại: Nhà: 0313.980.668 Cơ quan: 0313.884.803 ĐD: 0982.374.279 Email:...

7. Lê Kim Đính

Ngày sinh: 18/10/1977 Quê quán: Tam Đa Vĩnh Bảo Hải Phòng Trú quán: Hoa Đàm Tam Đa Vĩnh Bảo Hải Phòng Đơn vị công tác: Trường THCS Tân Hưng Vĩnh Bảo Hải Phòng Điện thoại: Nhà: 0313.885.722 Cơ quan: 0313.884.414 ĐD: 0988.288.895 Email:...

8. Nguyễn Quang Đoàn

Ngày sinh: 27/08/1978 Quê quán: Kiến Thuỵ Hải Phòng Trú quán: Đình Đông Hải Phòng Đơn vị công tác: Trường THCS Hưng Đạo Dương Kinh Hải Phòng Điện thoại: Nhà: 0313.738.665 Cơ quan: 0313.881.385 ĐD: 0934.591.691 Email: ...

9. Bùi Thị Hà

Ngày sinh: Quê quán: Trú quán: Đơn vị công tác: Điện thoại: Nhà: Cơ quan: ĐD: Email: ...

10. Cao Thị Hà

Ngày sinh: Quê quán: Đằng Hải Hải An Hải Phòng Trú quán: Số 76 Đằng Hải Hải An Hải Phòng Đơn vị công tác: Trường THCS Dương Quan Thủy Nguyên Hải Phòng Điện thoại: Nhà: 0313.640.490 Cơ quan: 0313.8730131 ĐD: 0984.876.184 Email:...

11. Hoàng Trí Hải

Ngày sinh: Quê quán: An Lão Hải Phòng Trú quán: An Lão Thủy Nguyên Hải Phòng Đơn vị công tác: Điện thoại: Nhà: Cơ quan: ĐD: Email:...

12. Nguyễn Văn Hùng

Ngày sinh: Quê quán: Thủy Đường Thủy Nguyên Hải Phòng Trú quán: Thủy Đường Thủy Nguyên Hải Phòng Đơn vị công tác: Trường THCS An Lư Thủy Nguyên Hải Phòng Điện thoại: Nhà: Cơ quan: 0313.873.201 ĐD: Email:...

13. Nguyễn Thanh Huyền

Ngày sinh: 14/04/1978 Quê quán: Thụy Hương Kiến Thuỵ Hải Phòng Trú quán: Đình Đông Hải Phòng Đơn vị công tác: Trường THCS Hưng Đạo Dương Kinh Hải Phòng Điện thoại: Nhà: 0313.738.665 Cơ quan: 0313.881.385 ĐD: 0934.591.690 Email:...

14. Nguyễn Thị Huyền

1703309 Ngày sinh: 28/05/1978 Quê quán: Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng Trú quán: Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng Đơn vị công tác: Trường THCS Thiên Hương Thủy Nguyên Hải Phòng Điện thoại: Nhà: 0313.574.294 Cơ quan: ĐD: 0934.255.123 Email:...

15. Lê Thị Khuyên

1699615 Ngày sinh: 04/09/1977 Quê quán: Núi Đèo Thủy Nguyên Hải Phòng Trú quán: Núi Đèo Thủy Nguyên Hải Phòng Đơn vị công tác: Trường THCS Thủy Đường Thủy Nguyên Hải Phòng Điện thoại: Nhà: 0313.774.014 Cơ quan: 0313.873.239 ĐD: 0904.552.979 Email:...

16. Nguyễn Đức Kiên

1699580 Ngày sinh: 23/05/1978 Quê quán: Minh Tân Thủy Nguyên Hải Phòng Trú quán: Minh Tân Thủy Nguyên Hải Phòng Đơn vị công tác: Trường THCS Minh Tân Thủy Nguyên Hải Phòng Điện thoại: Nhà: 0313.692.347 Cơ quan: 0313.975.909 ĐD: 0923.165.978 Email: ...

17. Nguyễn Thị Lan

1699557 Ngày sinh: 22/06/1979 Quê quán: Thuận Thiên Kiến Thuỵ Hải Phòng Trú quán: Thuận Thiên Kiến Thụy Hải Phòng Đơn vị công tác: Trường THCS Thuận Thiên Kiến Thụy Hảii Phòng Điện thoại: Nhà: 0313.680.546 Cơ quan: 0313.681.632 ĐD: Email:...

18. Nguyễn Hữu Long

1699543 Ngày sinh: Quê quán: Kỳ Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng Trú quán: Kỳ Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng Đơn vị công tác: Trường THCS Kỳ Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng Điện thoại: Nhà: 0313.646.522 Cơ quan: ĐD: Email:...

19. Phạm Thị Luyên

1691965 Ngày sinh: 6/3/1978 Quê quán: Lưu Kiếm Thủy Nguyên Hải Phòng Trú quán: Minh Tân Thủy Nguyên Hải Phòng Đơn vị công tác: Trường THCS Minh Tân Thủy Nguyên Hải Phòng Điện thoại: Nhà: 0313.675.991 Cơ quan: 0313.975.909 ĐD: 01698.263.630 Email:...

Hãy gia nhập ichoice