Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đặng Ngọc Tính
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Xuân Trường C
Quận/huyện Huyện Xuân Trường
Tỉnh/thành Nam Định
Xác thực bởi Lê Xuân Bằng, Nguyễn Hà
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 0 tài liệu
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Hãy gia nhập ichoice